contributie

 

De contributie bedraagt: € 7 per maand (€ 84 per jaar)
de bijdrage voor de LDC is € 15 per jaar.
Dit gaarne overmaken op rekeningnummer: NL41SNSB0958672148